Podstawowym procesem oceny bezpieczeństwa są testy penetracyjne sieci. Pozwalają one na w miarę szybką ocenę technicznego poziomu bezpieczeństwa sieci jako całości. Oprócz aspektu technicznego, odpowiednio wykonane testy penetracyjne mogą również zobrazować poprawność i skuteczność działania procesów w obrębie organizacji – np. odpowiedzieć na pytanie, czy wdrożony proces aktualizacji systemów działa i jest skuteczny.

Testy penetracyjne sieci mają na celu ocenę środowiska informatycznego pod kątem znanych, a także nieznanych („0day”) podatności, które narażają bezpieczeństwo przetwarzanych przez organizację informacji.

W ramach testów penetracyjnych sieci oceniamy m.in.:

 • Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych,
 • Bezpieczeństwo protokołów trasowania,
 • Podatność na znane ataki sieciowe (np. ARP spoofing, VLAN hopping, itp.)
 • Bezpieczeństwo maszyn zlokalizowanych w obrębie sieci (serwery, stacje robocze),
 • Bezpieczeństwo usług zlokalizowanych na każdym z dostępnych w sieci urządzeniu i maszynie,
 • Istnienie nieautoryzowanych urządzeń (np. nieautoryzowanego urządzenia bezprzewodowego wpiętego do sieci),
 • Bezpieczeństwo zdalnego dostępu do organizacji,
 • Filtrowanie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej (np. konfiguracja firewall, IDS/IPS, WAF),
 • Konfigurację komunikacji z zasobami (np. konfiguracja SSL/TLS, czy też IPsec),
 • Możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostęp do danych (np. danych finansowych, czy też tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • Podatność na ataki DoS/DDoS,
 • Skuteczność mechanizmów ochronnych oraz nadzoru nad środowiskiem (np. skuteczność działu SOC – Security operations center).

W ramach testów penetracyjnych potwierdzamy możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kluczowych zasobów sieci – np. uzyskujemy uprawnieniami administratora domenowego, czy kontrolę nad bazami danych głównych systemów w organizacji.

W przypadku zewnętrznych testów penetracyjnych naszym głównym celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do maszyn w sieci DMZ, a następnie do wnętrza organizacji.

Testy przeprowadzane są ręcznie przy wykorzystaniu automatycznych narzędzi jedynie w celu automatyzacji podstawowych prac. Nie bazujemy na  automatycznych narzędziach, a każdy projekt traktujemy wyjątkowo. Każdy raport po testach przechodzi wewnętrzny proces QA („quality assurance”) – proces oceny jakości, aby potwierdzić, iż wynik naszych prac jest zgodny z naszymi standardami, a prace zostały wykonane oraz opisane w odpowiedni sposób zapewniający najwyższą jakość usług.

Nasze testy penetracyjne sieci są zgodne z wymaganiami testów dla certyfikacji PCI DSS.