Red Team jest specjalnie dobranym zespołem osób, który okresowo atakuje organizację, aby wykryć jej słabości oraz podatności zanim zostaną one wykorzystane przez rzeczywistych atakujących.

Korzystając z naszych doświadczeń jesteśmy w stanie zaprojektować proces okresowego testowania bezpieczeństwa oraz wspomóc organizację przy tworzeniu „blue team” – drużyny, która będzie odpowiedzialna za zabezpieczenie wykrywanych przez „red team” podatności.

Nasi eksperci są w stanie zbudować „red team” dla każdego typu organizacji – od małych sieci udostępniających podstawowe usługi do wielkich sieci wykorzystujących np. komponenty ICS/SCADA.

W celu przedstawienia szczegółowych założeń oraz prezentacji możliwości zapraszamy do kontaktu.