Zapraszamy do kontaktu!

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt, bądź też umówienie wizyty w naszym biurze. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje nt. spółki oraz dane kontaktowe.

AFINE sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 C
02-305 Warszawa
E-mail: afine@afine.pl
Tel: +48 22 100-47-85
Fax: +48 22 100-47-86

NIP: 5223043871
REGON: 362960768
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
KRS: 0000584351 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy

Włącz szyfrowanie!

W przypadku przesyłania informacji, które mogą być potencjalnie wrażliwe rekomendujemy wykorzystanie szyfrowania PGP.

Nasz klucz można pobrać bezpośredniego z serwera pgp.mit.edu, identyfikator klucza to 0x5CA98582.

Fingerprint: B229 9976 D507 C0B7 8264  DEAC F6F7 1C45 5CA9 8582