Omijając warstwę hardware oraz skupiając się jedynie na warstwie programowej narażamy nasze aplikacje oraz technologię na błędy, bądź też nieautoryzowane zmiany, których źródłem mogą być podatności na najniższym poziomie – warstwie sprzętowej. Prawidłowe oraz niezakłócone działanie sprzętu zapewnia, iż oprogramowanie działa w założony sposób oraz wynik jego działania jest prawidłowy.

Oferta AFINE w ramach bezpieczeństwa sprzętu to m.in.:

  • Badanie urządzeń IoT (Internet of Things),
  • Identyfikacja układów,
  • Dekapowanie układów scalonych,
  • Odczytywanie firmware,
  • Fizyczne ataki na układy scalone,
  • Odczyt zabezpieczonych pamięci (np. FLASH, EEPROM),
  • Projektowanie układów cyfrowych oraz wykonanie prototypów,
  • Projektowanie zabezpieczeń układów cyfrowych,
  • Analiza cyfrowych modułów pod kątem zabezpieczeń.

Nasi eksperci odpowiadali m.in. za zabezpieczanie warstwy sprzętowej urządzeń, które w chwili obecnej wykorzystywane są przez ponad 35 milionów użytkowników na całym świecie.

W celu dokładnych informacji nt.oferty dla warstwy sprzętowej zapraszamy do kontaktu.