Oferta AFINE obejmuje m.in. następujące usługi dotyczące bezpieczeństwa oprogramowania:

  • Analiza malware,
  • Exploit development,
  • Reverse engineering,
  • Programowanie, projektowanie i optymalizacja oprogramowania układowego („firmware”) układów cyfrowych,
  • Reverse engineering oprogramowania układowego („firmware”),
  • Modyfikacje oprogramowania układowego („firmware”),
  • Projektowanie oraz implementacja zabezpieczeń aplikacji (np. w celu ochrony przed inżynierią wsteczną, czy też ochrony procesu aktywacji oprogramowania),
  • Analiza poprawności implementacji rozwiązań kryptograficznych,
  • Ocena bezpieczeństwa rozwiązań kryptograficznych,
  • Przegląd kodu źródłowego.

Ze względu na specyfikę powyżej przedstawionych usług w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.