Oferta AFINE obejmuje również usługi polegające na ocenie bezpieczeństwa komunikacji radiowej.

W ramach zakresu usług AFINE wykonujemy m.in.:

  • Analizę komunikacji radiowej – określenie wykorzystywanego pasma, sposobu komunikacji oraz protokołów,
  • Weryfikację komunikacji radiowej pod kątem zapewniania poufności przesyłanych danych – np. możliwości podsłuchania wrażliwych danych przesyłanych kanałem radiowym,
  • Weryfikację komunikacji radiowej pod kątem zapewniania dostępności – tj. możliwości zakłócenia transmisji, czego następstwem będzie np. utrata kontroli nad urządzeniem,
  • Weryfikację komunikacji radiowej pod kątem zapewnienia integralności – np. możliwości wykonania nieautoryzowanych operacji,
  • Model uwierzytelniania oraz autoryzacji komend dla urządzeń – np. w celu całkowitego przejęcia kontroli nad urządzeniem.
  • Ocenę wdrożenia standardowych protokołów komunikacji radiowej takich jak np. RFID, czy też sieci Wi-Fi.

Urządzenia, które mogą zostać poddane ocenie bezpieczeństwa to np. drony, sprzęt IoT, systemy alarmowe, systemy dostępu (np. bramy garażowe), czy też inne urządzenia wykorzystujące pasmo radiowe do komunikacji oraz zarządzania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wymienionych usług zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.